هاست پربازدید آلمان

هاست پربازدید لینوکس آلمان پلان 2


 
370,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

هاست پربازدید پلان 1


 
2,890,000ریال
سالانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


8 گیگابایت (SSD) فضا هاست

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس پربازدید آلمان


 
590,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


15 گیگابایت (SSD) فضا هاست

40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین