هاست لینوکس فرانسه

پلان الماس لینوکس فرانسه


شروع از   1,800,000ریال
سه ماهه

10240 مگابایت فضا FULL NVME
250 گیگابایت پهنای باند ماهانه
پشتیبانی از دو سایت
FTP ، ایمیل ، پارک دامین ، ساب دامین ، دیتابیس نامحدود


پلان برلیان لینوکس فرانسه


شروع از   1,000,000ریال
سه ماهه

5120 مگابایت فضا FULL SSD
200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
پشتیبانی از دو سایت
FTP ، ایمیل ، پارک دامین ، ساب دامین ، دیتابیس نامحدود


پلان زمرد لینوکس فرانسه


شروع از   500,000ریال
سه ماهه

1024 مگابایت فضا FULL SSD
100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
پشتیبانی از دو سایت
FTP ، ایمیل ، پارک دامین ، ساب دامین ، دیتابیس نامحدود


پلان کریستال لینوکس فرانسه


شروع از   400,000ریال
سه ماهه

512 مگابایت فضا FULL SSD
50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
پشتیبانی از دو سایت
FTP ، ایمیل ، پارک دامین ، ساب دامین ، دیتابیس نامحدود


پلان یاقوت لینوکس فرانسه


شروع از   700,000ریال
سه ماهه

2048 مگابایت فضا FULL SSD
150 گیگابایت پهنای باند ماهانه
پشتیبانی از دو سایت
FTP ، ایمیل ، پارک دامین ، ساب دامین ، دیتابیس نامحدود