هاست پرستاشاپ ایران

پلان 1 هاست پرستاشاپ ایران


 
240,000ریال
سالانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


256 مگابایت (SSD) فضا هاست

6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 هاست پرستاشاپ ایران


 
119,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


512 مگابایت (SSD) فضا هاست

8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 هاست پرستاشاپ ایران


 
65,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

11 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 هاست پرستاشاپ ایران


 
109,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 هاست پرستاشاپ ایران


 
189,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

21 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 هاست پرستاشاپ ایران


 
314,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین