سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران حرفه ای

+   200,000
هزینه راه اندازی
1,390,000ریال
ماهانه

SSD 80GB
40% Complete

Cpu 4 core
50% Complete

Ram 4GB
25% Complete

Bandwith 200GIG
40% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ایران قدرتمند

+   500,000
هزینه راه اندازی
3,290,000ریال
ماهانه

SSD 200GB
100% Complete

Cpu 8 core
100% Complete

Ram 16GB
100% Complete

Bandwith 500GIG
100% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ایران ویژه

+   300,000
هزینه راه اندازی
2,290,000ریال
ماهانه

SSD 150GB
75% Complete

Cpu 6 core
75% Complete

Ram 8GB
50% Complete

Bandwith 400GIG
80% Complete


Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Parsonline DC

خارج از دسترس

سرور مجازی ایران Cheap5

+   500,000
هزینه راه اندازی
1,900,000ریال
ماهانه

آی پی اختصاصی دارد
100% Complete


سرور مجازی ایران ارزان Cheap5
20 گیگابایت ( SATA )
2 هسته سی پی یو هر هسته حداکثر 1GHZ
2 گیگابایت رم ( DDR4 )
200 گیگابایت پهنای باند ماهانه