پلان 1 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
990,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 5 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 20 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
440,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 8 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 25 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
590,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 15 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 40 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
780,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 25 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 80 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
980,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 40 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 150 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 لینوکس پربازدید ایران

شروع از
1,190,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 50 گیگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 250 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا