پلان 1 ویندوز فرانسه

350,000ریال
سالانه
 • فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 ویندوز فرانسه

250,000ریال
شش ماهه
 • فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 ویندوز فرانسه

200,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 ویندوز فرانسه

119,000ریال
ماهانه
 • فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 ویندوز فرانسه

199,000ریال
ماهانه
 • فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 ویندوز فرانسه

348,000ریال
ماهانه
 • فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا