هاست ویندوز ایران

پلان 1 ویندوز ایران


 
800,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   256 مگابایت (SSD) فضا هاست

   6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 ویندوز ایران


 
800,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   512 مگابایت (SSD) فضا هاست

   8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 ویندوز ایران


 
1,400,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

   16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 ویندوز ایران


 
3,600,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

   25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان برلیان ویندوز ایران


 
2,000,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

   21 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان زمرد ویندوز ایران


 
1,000,000ریال
за 1 година

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

   11 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین