هاست ویندوز ایران

پلان 1 ویندوز ایران

800,000ریال
Yıllık

فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
2% Complete

پهنای باند ماهیانه 6 گیگابایت
24% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 2 ویندوز ایران

800,000ریال
Yıllık

فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
4% Complete

پهنای باند ماهیانه 8 گیگابایت
32% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 ویندوز ایران

1,400,000ریال
Yıllık

فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
19% Complete

پهنای باند ماهیانه 16 گیگابایت
64% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 6 ویندوز ایران

3,600,000ریال
Yıllık

فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان برلیان ویندوز ایران

2,000,000ریال
Yıllık

فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
48% Complete

پهنای باند ماهیانه 21 گیگابایت
84% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان زمرد ویندوز ایران

1,000,000ریال
Yıllık

فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
9% Complete

پهنای باند ماهیانه 11 گیگابایت
44% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا