لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
شهري


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

نفذت الكمية

لایسنس kernelcare

150,000ریال
شهري


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

نفذت الكمية

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
شهري


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

نفذت الكمية

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
شهري


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

نفذت الكمية

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
شهري


نفذت الكمية

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
رسوم إعداد
1,000,000ریال
شهري


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

نفذت الكمية

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
شهري


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

نفذت الكمية

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
شهري


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

نفذت الكمية

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
شهري


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
شهري


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
شهري


نفذت الكمية