لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Mjesečno


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Nije raspoloživo

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Mjesečno


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Nije raspoloživo

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Mjesečno


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Nije raspoloživo

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Mjesečno


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Nije raspoloživo

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Mjesečno


Nije raspoloživo

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Naknada za postavljanje
1,000,000ریال
Mjesečno


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Nije raspoloživo

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Mjesečno


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Nije raspoloživo

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Mjesečno


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Nije raspoloživo

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Mjesečno


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Mjesečno


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Mjesečno


Nije raspoloživo