لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License


 
200,000ریال
Měsíčně

امکان راه اندازی 5 سرور مجازی


لایسنس kernelcare


 
150,000ریال
Měsíčně

امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.


لایسنس SolusVM Enterprise Master License


 
400,000ریال
Měsíčně

امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی


لایسنس SolusVM Micro Slave License


 
110,000ریال
Měsíčně

امکان راه اندازی 2 سرور مجازی


لایسنس SolusVM Slave Only Master License


 
110,000ریال
Měsíčně

لایسنس دایرکت ادمین


 
1,000,000ریال
Měsíčně

10,000 Instalační poplatek

قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار


لایسنس سی پنل سرور اختصاصی


 
1,450,000ریال
Měsíčně

قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی


لایسنس سی پنل سرور مجازی


 
600,000ریال
Měsíčně

قابلیت نصب بر روی سرور مجازی


لایسنس کلودلینوکس


 
480,000ریال
Měsíčně

لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین


مدیریت سرور


 
1,000,000ریال
Měsíčně

مدیریت سرور


لایسنس Softaculous


 
100,000ریال
Měsíčně