لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Měsíčně


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Není skladem

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Měsíčně


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Není skladem

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Měsíčně


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Není skladem

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Měsíčně


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Není skladem

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Měsíčně


Není skladem

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Instalační poplatek
1,000,000ریال
Měsíčně


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Není skladem

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Měsíčně


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Není skladem

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Měsíčně


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Není skladem

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Měsíčně


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Měsíčně


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Měsíčně


Není skladem