لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Kord kuus


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Lao seis tühi

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Kord kuus


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Lao seis tühi

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Kord kuus


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Lao seis tühi

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Kord kuus


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Lao seis tühi

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Kord kuus


Lao seis tühi

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Häälestamise tasu
1,000,000ریال
Kord kuus


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Lao seis tühi

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Kord kuus


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Lao seis tühi

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Kord kuus


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Lao seis tühi

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Kord kuus


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Kord kuus


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Kord kuus


Lao seis tühi