لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
חודשי


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

אזל במלאי

لایسنس kernelcare

150,000ریال
חודשי


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

אזל במלאי

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
חודשי


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

אזל במלאי

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
חודשי


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

אזל במלאי

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
חודשי


אזל במלאי

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
דמי התקנה
1,000,000ریال
חודשי


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

אזל במלאי

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
חודשי


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

אזל במלאי

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
חודשי


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

אזל במלאי

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
חודשי


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
חודשי


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
חודשי


אזל במלאי