لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
ماهانه


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

خارج از دسترس

لایسنس kernelcare

150,000ریال
ماهانه


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

خارج از دسترس

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
ماهانه


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

خارج از دسترس

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
ماهانه


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

خارج از دسترس

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
ماهانه


خارج از دسترس

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
هزینه راه اندازی
1,000,000ریال
ماهانه


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

خارج از دسترس

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
ماهانه


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

خارج از دسترس

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
ماهانه


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

خارج از دسترس

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
ماهانه


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
ماهانه


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
ماهانه


خارج از دسترس