لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
ежемесячно


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Нет в наличии

لایسنس kernelcare

150,000ریال
ежемесячно


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Нет в наличии

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
ежемесячно


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Нет в наличии

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
ежемесячно


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Нет в наличии

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
ежемесячно


Нет в наличии

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Стоимость установки
1,000,000ریال
ежемесячно


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Нет в наличии

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
ежемесячно


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Нет в наличии

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
ежемесячно


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Нет в наличии

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
ежемесячно


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
ежемесячно


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
ежемесячно


Нет в наличии