لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Aylık


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Tükenmiş Durumda

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Aylık


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Tükenmiş Durumda

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Aylık


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Tükenmiş Durumda

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Aylık


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Tükenmiş Durumda

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Aylık


Tükenmiş Durumda

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Kurulum Ücreti
1,000,000ریال
Aylık


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Tükenmiş Durumda

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Aylık


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Tükenmiş Durumda

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Aylık


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Tükenmiş Durumda

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Aylık


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Aylık


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Aylık


Tükenmiş Durumda