لایسنس لایت اسپید

1 CPU License


 
1,250,000ریال
Mensual

محدودیت ۱ سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional
برای برای سرور های مجازی و اختصاصی با رم ۸ گیگ و ۶ هسته CPU ، لایسنس یک سی پی یو مناسب است


2 CPU License


 
1,800,000ریال
Mensual

با محدودیت ۲ سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با ۱۶ هسته CPU لایسنس ۲ سی پی یو مناسب است


4 CPU License


 
2,600,000ریال
Mensual

با محدودیت 4 سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با 32 هسته CPU لایسنس 4 سی پی یو مناسب است


8 CPU License


 
3,680,000ریال
Mensual

با محدودیت 8 سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با 64 هسته CPU لایسنس 8 سی پی یو مناسب است


Ultra VPS License


 
780,000ریال
Mensual

با محدودیت ۱ سی پی یو و ۸ گیگ رم و ۸۰۰ کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional ماهیانه ۷۸ هزار تومان می باشد.
برای سرور های مجازی و اختصاصی با رم ۸ گیگ و ۶ هسته CPU ، لایسنس یک سی پی یو مناسب است.


VPS License


 
580,000ریال
Mensual

محدودیت ۱ سی پی یو ، ۲ گیگ رم و ۵۰۰ کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional