لایسنس لایت اسپید

1 CPU License

1,250,000ریال
ежемесячно


محدودیت ۱ سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional
برای برای سرور های مجازی و اختصاصی با رم ۸ گیگ و ۶ هسته CPU ، لایسنس یک سی پی یو مناسب است

Нет в наличии

2 CPU License

1,800,000ریال
ежемесячно


با محدودیت ۲ سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با ۱۶ هسته CPU لایسنس ۲ سی پی یو مناسب است

Нет в наличии

4 CPU License

2,600,000ریال
ежемесячно


با محدودیت 4 سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با 32 هسته CPU لایسنس 4 سی پی یو مناسب است

Нет в наличии

8 CPU License

3,680,000ریال
ежемесячно


با محدودیت 8 سی پی یو و نامحدود رم و نامحدود کانکشن ، LSCache به صورت Included و LiteMage به صورت Optional
برای سرور اختصاصی با 64 هسته CPU لایسنس 8 سی پی یو مناسب است

Нет в наличии

Ultra VPS License

780,000ریال
ежемесячно


با محدودیت ۱ سی پی یو و ۸ گیگ رم و ۸۰۰ کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional ماهیانه ۷۸ هزار تومان می باشد.
برای سرور های مجازی و اختصاصی با رم ۸ گیگ و ۶ هسته CPU ، لایسنس یک سی پی یو مناسب است.

Нет в наличии

VPS License

580,000ریال
ежемесячно


محدودیت ۱ سی پی یو ، ۲ گیگ رم و ۵۰۰ کانکشن ، LSCache به صورت Optional و LiteMage به صورت Optional

Нет в наличии