سرور مجازی آلمان حرفه ای

690,000ریال
ماهانه + 200,000 هزینه راه اندازی
  • SSD NVME 50GB
  • Cpu 2 core
  • Ram 4GB DDR4
  • Bandwith 500GIG

Dedicated Kernel
1Dedicated IP
Hetzner DC