سرور مجازی ارزان

سرور مجازی ارزان Cheap1

0ریال

CPU 1 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 512MB DDR4
100% Complete

HDD 10GB SATA
33% Complete

BW 50GB / MONTHLY
25% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان Cheap2

+   500,000
Kurulum Ücreti
1,650,000ریال
Aylık

CPU 1 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 1GB DDR4
0% Complete

HDD 20GB SATA
66% Complete

BW 100GB / MONTHLY
50% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان - Cheap3

+   500,000
Kurulum Ücreti
1,800,000ریال
Aylık

CPU 1 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 1GB DDR4
0% Complete

HDD 30GB SATA
100% Complete

BW 100GB / MONTHLY
50% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان Cheap4

+   500,000
Kurulum Ücreti
2,050,000ریال
Aylık

CPU 1 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 2GB DDR4
0% Complete

HDD 20GB SATA
66% Complete

BW 100GB / MONTHLY
50% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان Cheap5

+   500,000
Kurulum Ücreti
2,650,000ریال
Aylık

CPU 2 Core 1GHZ
100% Complete

RAM 2GB DDR4
0% Complete

HDD 20GB SATA
66% Complete

BW 200GB / MONTHLY
100% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان CheapSSD1

+   500,000
Kurulum Ücreti
1,800,000ریال
Aylık

CPU 1 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 1GB DDR4
0% Complete

HDD 10GB SSD
33% Complete

BW 200GB / MONTHLY
100% Complete


1 Dedicated IP

سرور مجازی ارزان CheapSSD2

+   500,000
Kurulum Ücreti
2,950,000ریال
Aylık

CPU 2 Core 1GHZ
100% Complete

RAM 2GB DDR4
0% Complete

HDD 20GB SSD
66% Complete

BW 150GB / MONTHLY
75% Complete


1 Dedicated IP