سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران 1STAR

+   500,000
Instalační poplatek
2,850,000ریال
Měsíčně

CPU 2 Core 1GHZ
33% Complete

RAM 2GB DDR4 ECC
12% Complete

DRIVE 25GB SSD
12% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 2STAR

+   500,000
Instalační poplatek
39,100,000ریال
Měsíčně

CPU 3 Core 1GHZ
50% Complete

RAM 3GB DDR4 ECC
18% Complete

DRIVE 40GB SSD
20% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 3STAR

+   500,000
Instalační poplatek
4,900,000ریال
Měsíčně

CPU 4 Core 1GHZ
66% Complete

RAM 4GB DDR4 ECC
25% Complete

DRIVE 60GB SSD
30% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 4STAR

+   500,000
Instalační poplatek
5,500,000ریال
Měsíčně

CPU 4 Core 1GHZ
66% Complete

RAM 4GB DDR4 ECC
25% Complete

DRIVE 80GB SSD
40% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 5STAR

+   500,000
Instalační poplatek
6,450,000ریال
Měsíčně

CPU 4 Core 1GHZ
66% Complete

RAM 5GB DDR4 ECC
31% Complete

DRIVE 100GB SSD
50% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران 6STAR

+   500,000
Instalační poplatek
7,800,000ریال
Měsíčně

CPU 5 Core 1GHZ
83% Complete

RAM 6GB DDR4 ECC
37% Complete

DRIVE 120GB SSD
60% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی ایران Gold-SSD

+   500,000
Instalační poplatek
11,800,000ریال
Měsíčně

CPU 6 Core 1GHZ
100% Complete

RAM 16GB DDR4 ECC
100% Complete

DRIVE 200GB SSD
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete


1 Dedicated IP
Managed

سرور مجازی 6 ستاره با درایو SSD سفارشی 30 گیگابایت

+   500,000
Instalační poplatek
6,500,000ریال
Měsíčně