ارسال تیکت

لطفا بخش مورد نظر برای ارسال درخواست پشتیبانی را انتخاب کنید


  واحد فروش

سوالات قبل از خرید ، سولات مربوط به فروش سرویس ، تخفیف و ... را در این قسمت ارسال کنید


  واحد پشتیبانی

سولات مربوط به پشتیبانی فنی سرویس ها ، مشکلات فنی سرور ها را در این قسمت ارسال کنید


  واحد حسابداری

سوالات مربوط به مسائل مالی را در این قسمت ارسال کنید