ارسال تیکت

اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.


  واحد فروش

سوالات قبل از خرید ، سولات مربوط به فروش سرویس ، تخفیف و ... را در این قسمت ارسال کنید


  پشتیبانی سرور مجازی و اختصاصی

سولات مربوط به مشکلات فنی سرور ها را در این قسمت ارسال کنید


  شکایات