پلان زمرد لینوکس آلمان

800,000 ریال
ماهانه
1 گیگابایت فضا FULL NVME 100 گیگابایت ترافیک ماهانه امکانات نامحدود پشتیبانی از دو سایت Cpanel , Litespeed , Cloudlinux , Imunify360

پلان یاقوت لینوکس آلمان

1,200,000 ریال
ماهانه
2 گیگابایت فضا FULL NVME 150 گیگابایت ترافیک ماهانه امکانات نامحدود پشتیبانی از دو سایت Cpanel , Litespeed , Cloudlinux , Imunify360

پلان برلیان لینوکس آلمان

1,700,000 ریال
ماهانه
5 گیگابایت فضا FULL NVME 200 گیگابایت ترافیک ماهانه امکانات نامحدود پشتیبانی از دو سایت Cpanel , Litespeed , Cloudlinux , Imunify360

پلان الماس لینوکس آلمان

2,900,000 ریال
ماهانه
10 گیگابایت فضا FULL NVME 250 گیگابایت ترافیک ماهانه امکانات نامحدود پشتیبانی از دو سایت Cpanel , Litespeed , Cloudlinux , Imunify360