سرور مجازی آلمان پلان 1STAR

شروع از
3,135,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 2vCore(s) رم : 2 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 40 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان 2STAR

شروع از
4,300,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 3vCore(s) رم : 3 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 40 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان 3STAR

شروع از
5,390,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 4 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 60 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان 4STAR

شروع از
6,050,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 4 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 80 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان 5STAR

7,095,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 5 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 100 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان 6STAR

شروع از
8,580,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 5vCore(s) رم : 6 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 120 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

سرور مجازی آلمان پلان GoldNVME

12,980,000 ریال
ماهانه
سی پی یو : 6vCore(s) رم : 16 گیگابایت از نوع DDR4 فضا : 200 گیگابایت درایو سریع NVME ترافیک : 1 ترابایت ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : هتزنر - تحویل لحظه ای

EX43 NVME GERMANY

21,560,000 ریال
ماهانه + 21,560,000 هزینه تنظیم