پلان 1 لینوکس آمریکا

شروع از
750,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس آمریکا

شروع از
320,000ریال
شش ماهه
 • فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 لینوکس آمریکا

شروع از
300,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 لینوکس آمریکا

شروع از
540,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 لینوکس آمریکا

شروع از
890,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 لینوکس آمریکا

شروع از
1,490,000ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا