پلان 1 لینوکس آمریکا

شروع از
750,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 256 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 30 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 لینوکس آمریکا

شروع از
320,000 ریال
شش ماهه
فضا هاست : 512 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 70 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 لینوکس آمریکا

شروع از
300,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 1024 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 150 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 لینوکس آمریکا

شروع از
540,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 2048 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 250 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 لینوکس آمریکا

شروع از
890,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 5120 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 350 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 لینوکس آمریکا

شروع از
1,490,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 10480 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 500 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا