لایسنس kernelcare

1,640,000ریال
ماهانه

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

4,500,000ریال
ماهانه

امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

لایسنس دایرکت ادمین

2,500,000ریال
ماهانه

قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
ماهانه

مدیریت سرور

1,000,000ریال
ماهانه

مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین personal plus

4,100,000ریال
ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین Lite

9,750,000ریال
ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین STANDARD

18,850,000ریال
ماهانه

litespeed-site-owner

4,800,000ریال
ماهانه

لایسنس لایت اسپید site owner plus

7,500,000ریال
ماهانه

لایسنس لایت اسپید Web Host Professional

19,500,000ریال
ماهانه

لایسنس سی پنل یک اکانت

6,900,000ریال
ماهانه

لایسنس سی پنل 5 اکانت

10,000,000ریال
ماهانه

لایسنس سی پنل 30 اکانت

14,500,000ریال
ماهانه

لایسنس سی پنل 100 اکانت

21,900,000ریال
ماهانه