راه اندازی سرور پایتون با سی پنل

4,500,000 ریال

نصب کنترل پنل سی پنل

3,000,000 ریال

نصب دایرکت ادمین

3,000,000 ریال

نصب کنترل پنل plesk

8,000,000 ریال

نصب و کانفیگ سی پنل

8,000,000 ریال

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین

8,000,000 ریال

نصب و کانفیگ پلسک

1,000,000 ریال

انتقال اکانت از سی پنل به سی پنل

1,000,000 ریال

انتقال اکانت از دایرکت ادمین به سی پنل

1,500,000 ریال

انتقال اکانت از سی پنل به دایرکت ادمین

1,500,000 ریال

خدمات نصب لایت اسپید

2,000,000 ریال

پشتیبانی ماهانه سی پنل و دایرکت ادمین

8,000,000 ریال
ماهانه