راه اندازی سرور پایتون با سی پنل

4,500,000ریال

نصب کنترل پنل سی پنل

3,000,000ریال

نصب دایرکت ادمین

3,000,000ریال

نصب کنترل پنل plesk

8,000,000ریال

نصب و کانفیگ سی پنل

8,000,000ریال

نصب و کانفیگ دایرکت ادمین

8,000,000ریال

نصب و کانفیگ پلسک

1,000,000ریال

انتقال اکانت از سی پنل به سی پنل

1,000,000ریال

انتقال اکانت از دایرکت ادمین به سی پنل

1,500,000ریال

انتقال اکانت از سی پنل به دایرکت ادمین

1,500,000ریال

خدمات نصب لایت اسپید

2,000,000ریال

پشتیبانی ماهانه سی پنل و دایرکت ادمین

8,000,000ریال
ماهانه