سرور مجازی ایران 1STAR

شروع از
3,700,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 2vCore(s) رم : 2 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 25 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران 2STAR

شروع از
3,910,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 3vCore(s) رم : 3 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 40 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران 3STAR

شروع از
4,900,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 4 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 60 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران 4STAR

شروع از
5,500,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 4 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 80 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران 5STAR

8,380,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 4vCore(s) رم : 5 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 100 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران 6STAR

7,800,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 5vCore(s) رم : 6 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 120 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای

سرور مجازی ایران Gold-SSD

شروع از
11,800,000 ریال
ماهانه + 500,000 هزینه تنظیم
سی پی یو : 6vCore(s) رم : 16 گیگابایت از نوع DDR4 ECC فضا : 200 گیگابایت درایو سریع SSD ترافیک : 500 گیگ ماهانه آی پی اختصاصی : دارد مدیریت رایگان سی پنل + دایرکت ادمین دیتاسنتر : شاتل - تحویل لحظه ای