یافتن کالاها و سرویسها

فضا هاست
پهنای باند ماهیانه
ایمیل تحت دامنه
تعداد بانک اطلاعاتی
تعداد پارک دامین
پلان 1 لینوکس ایران
شروع از
240,000ریال سالانه
256 مگابایت (SSD)
6 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 2 لینوکس ایران
شروع از
189,000ریال شش ماهه
512 مگابایت (SSD)
8 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 3 لینوکس ایران
شروع از
179,000ریال سه ماهه
1024 مگابایت (SSD)
11 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 4 لینوکس ایران
شروع از
109,000ریال ماهانه
2048 مگابایت (SSD)
16 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 5 لینوکس ایران
شروع از
189,000ریال ماهانه
5120 مگابایت (SSD)
21 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 5 لینوکس ایران + 4 گیگ پهنای باند اضافه
1,870,000ریال سالانه
5120 مگابایت (SSD)
21 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدودپلان 6 لینوکس ایران
شروع از
314,000ریال ماهانه
10480 مگابایت (SSD)
25 گیگابایت
نامحدود
نامحدود
نامحدود