هاست لینوکس ایران

پلان 1 لینوکس ایران


شروع از   360,000ریال
سالانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   256 مگابایت (SSD) فضا هاست

   20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس ایران


شروع از   320,000ریال
شش ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   512 مگابایت (SSD) فضا هاست

   30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس ایران


شروع از   300,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

   40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس ایران


شروع از   540,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

   50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس ایران


شروع از   890,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

   60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس ایران


شروع از   1,490,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

   70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 7 لینوکس ایران


 
2,980,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   20980 مگابایت (SSD) فضا هاست

   100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین