هاست لینوکس آمریکا

پلان 1 لینوکس آمریکا


شروع از   360,000ریال
سالانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


256 مگابایت (SSD) فضا هاست

30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 لینوکس آمریکا


شروع از   320,000ریال
شش ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


512 مگابایت (SSD) فضا هاست

70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 لینوکس آمریکا


شروع از   300,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 لینوکس آمریکا


شروع از   540,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 لینوکس آمریکا


شروع از   890,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 لینوکس آمریکا


شروع از   1,490,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

نامحدود ایمیل تحت دامنه

نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

نامحدود تعداد پارک دامین