هاست دانلود فرانسه پلان 1

100,000ریال
ماهانه
 • فضا 5
 • پهنای باند 250
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 2

1,580,000ریال
سالانه
 • فضا 10
 • پهنای باند 500
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 3

2,800,000ریال
سالانه
 • فضا 25
 • پهنای باند 800
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 4

270,000ریال
ماهانه
 • فضا 50
 • پهنای باند 1600
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 5

430,000ریال
ماهانه
 • فضا 100
 • پهنای باند 3000
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx

هاست دانلود فرانسه پلان 6

550,000ریال
ماهانه
 • فضا 200
 • پهنای باند 5000
 • کنترل پنل دایرکت ادمین

ftp نامحدود
وب سرور nginx