هاست لینوکس آمریکا

پلان 1 لینوکس آمریکا

Sadece..   360,000ریال
Yıllık

فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
2% Complete

پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
6% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 2 لینوکس آمریکا

Sadece..   320,000ریال
6 Aylık

فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
4% Complete

پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
14% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 3 لینوکس آمریکا

Sadece..   300,000ریال
3 Aylık

فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
9% Complete

پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
30% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 4 لینوکس آمریکا

Sadece..   540,000ریال
3 Aylık

فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
19% Complete

پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
50% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 5 لینوکس آمریکا

Sadece..   890,000ریال
3 Aylık

فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
48% Complete

پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
70% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda

پلان 6 لینوکس آمریکا

Sadece..   1,490,000ریال
3 Aylık

فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Tükenmiş Durumda