پلان 1 هاست پرستاشاپ فرانسه

70,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 256 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 30 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 هاست پرستاشاپ فرانسه

45,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 512 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 70 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 هاست پرستاشاپ فرانسه

65,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 1024 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 150 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 هاست پرستاشاپ فرانسه

90,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 2048 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 250 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 هاست پرستاشاپ فرانسه

189,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 5120 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 350 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 هاست پرستاشاپ فرانسه

314,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 10480 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 500 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا