پلان 1 هاست پرستاشاپ فرانسه

70,000 ریال
سه ماهه
 • فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 هاست پرستاشاپ فرانسه

45,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 هاست پرستاشاپ فرانسه

65,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 هاست پرستاشاپ فرانسه

90,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 هاست پرستاشاپ فرانسه

189,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 هاست پرستاشاپ فرانسه

314,000 ریال
ماهانه
 • فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود
نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا