هاست پرستاشاپ فرانسه

پلان 1 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
70,000ریال
سه ماهه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   256 مگابایت (SSD) فضا هاست

   30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
45,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   512 مگابایت (SSD) فضا هاست

   70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 3 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
65,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

   150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
90,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

   250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 5 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
189,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

   350 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 هاست پرستاشاپ فرانسه


 
314,000ریال
ماهانه

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

   500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین