پلان 1 هاست پرستاشاپ ایران

240,000 ریال
سالانه
فضا هاست : 256 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 6 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 هاست پرستاشاپ ایران

119,000 ریال
سه ماهه
فضا هاست : 512 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 8 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 هاست پرستاشاپ ایران

65,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 1024 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 11 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 هاست پرستاشاپ ایران

109,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 2048 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 16 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 هاست پرستاشاپ ایران

189,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 5120 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 21 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 هاست پرستاشاپ ایران

314,000 ریال
ماهانه
فضا هاست : 10480 مگابایت (SSD) پهنای باند ماهیانه : 25 گیگابایت ایمیل تحت دامنه : نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود تعداد پارک دامین : نامحدود نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا