پلان 1 هاست پرستاشاپ ایران

240,000ریال
Kord aasta jooksul
 • فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 6 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 2 هاست پرستاشاپ ایران

119,000ریال
Kord kvartalis
 • فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 8 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 3 هاست پرستاشاپ ایران

65,000ریال
Kord kuus
 • فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 11 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 4 هاست پرستاشاپ ایران

109,000ریال
Kord kuus
 • فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 16 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 5 هاست پرستاشاپ ایران

189,000ریال
Kord kuus
 • فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 21 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

پلان 6 هاست پرستاشاپ ایران

314,000ریال
Kord kuus
 • فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
 • پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
 • ایمیل تحت دامنه نامحدود
 • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
 • تعداد پارک دامین نامحدود

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا