هاست پرستاشاپ ایران

پلان 1 هاست پرستاشاپ ایران

240,000ریال
évente

فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
2% Complete

پهنای باند ماهیانه 6 گیگابایت
24% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott

پلان 2 هاست پرستاشاپ ایران

119,000ریال
negyedévente

فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
4% Complete

پهنای باند ماهیانه 8 گیگابایت
32% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott

پلان 3 هاست پرستاشاپ ایران

65,000ریال
havonta

فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
9% Complete

پهنای باند ماهیانه 11 گیگابایت
44% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott

پلان 4 هاست پرستاشاپ ایران

109,000ریال
havonta

فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
19% Complete

پهنای باند ماهیانه 16 گیگابایت
64% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott

پلان 5 هاست پرستاشاپ ایران

189,000ریال
havonta

فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
48% Complete

پهنای باند ماهیانه 21 گیگابایت
84% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott

پلان 6 هاست پرستاشاپ ایران

314,000ریال
havonta

فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Elfogyott