هاست ویندوز فرانسه

پلان 1 ویندوز فرانسه

350,000ریال
Årlig

فضا هاست 256 مگابایت (SSD)
2% Complete

پهنای باند ماهیانه 30 گیگابایت
8% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager

پلان 2 ویندوز فرانسه

250,000ریال
Halvårlig

فضا هاست 512 مگابایت (SSD)
4% Complete

پهنای باند ماهیانه 70 گیگابایت
20% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager

پلان 3 ویندوز فرانسه

200,000ریال
Kvartalsvis

فضا هاست 1024 مگابایت (SSD)
9% Complete

پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
42% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager

پلان 4 ویندوز فرانسه

119,000ریال
Månedlig

فضا هاست 2048 مگابایت (SSD)
19% Complete

پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
71% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager

پلان 5 ویندوز فرانسه

199,000ریال
Månedlig

فضا هاست 5120 مگابایت (SSD)
48% Complete

پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
100% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager

پلان 6 ویندوز فرانسه

348,000ریال
Månedlig

فضا هاست 10480 مگابایت (SSD)
100% Complete

پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
7% Complete

ایمیل تحت دامنه نامحدود
100% Complete

تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
100% Complete

تعداد پارک دامین نامحدود
100% Complete


نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا

Ikke på lager