هاست ویندوز ایران

پلان 1 ویندوز ایران


 
800,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   256 مگابایت (SSD) فضا هاست

   6 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 2 ویندوز ایران


 
800,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   512 مگابایت (SSD) فضا هاست

   8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 4 ویندوز ایران


 
1,400,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   2048 مگابایت (SSD) فضا هاست

   16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان 6 ویندوز ایران


 
3,600,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   10480 مگابایت (SSD) فضا هاست

   25 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان برلیان ویندوز ایران


 
2,000,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   5120 مگابایت (SSD) فضا هاست

   21 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین

پلان زمرد ویندوز ایران


 
1,000,000ریال
Anual

نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا


   1024 مگابایت (SSD) فضا هاست

   11 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

   نامحدود ایمیل تحت دامنه

   نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی

   نامحدود تعداد پارک دامین