لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Mensual


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Esgotat

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Mensual


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Esgotat

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Mensual


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Esgotat

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Mensual


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Esgotat

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Mensual


Esgotat

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Cost d'instal · lació
1,000,000ریال
Mensual


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Esgotat

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Mensual


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Esgotat

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Mensual


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Esgotat

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Mensual


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Mensual


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Mensual


Esgotat