لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Monatlich


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Leider nicht verfügbar!

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Monatlich


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Leider nicht verfügbar!

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Monatlich


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Leider nicht verfügbar!

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Monatlich


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Leider nicht verfügbar!

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Monatlich


Leider nicht verfügbar!

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Aufschaltgebühr
1,000,000ریال
Monatlich


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Leider nicht verfügbar!

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Monatlich


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Leider nicht verfügbar!

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Monatlich


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Leider nicht verfügbar!

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Monatlich


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Monatlich


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Monatlich


Leider nicht verfügbar!