لایسنس های نرم افزاری سرور

SolusVM Mini Slave License

200,000ریال
Mensalmente


امکان راه اندازی 5 سرور مجازی

Fora de Stock

لایسنس kernelcare

150,000ریال
Mensalmente


امکان نصب لایسنس kernelcare بر روی سرور های centos نسخه های ۵ و ۶ و ۷ و بر روی cloudlinux نسخه ۵ و ۶ و سرور اصلی openvz وجود دارد.

Fora de Stock

لایسنس SolusVM Enterprise Master License

400,000ریال
Mensalmente


امکان راه اندازی نامحدود سرور مجازی

Fora de Stock

لایسنس SolusVM Micro Slave License

110,000ریال
Mensalmente


امکان راه اندازی 2 سرور مجازی

Fora de Stock

لایسنس SolusVM Slave Only Master License

110,000ریال
Mensalmente


Fora de Stock

لایسنس دایرکت ادمین

+   10,000
Taxa de Instalação
1,000,000ریال
Mensalmente


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی و اختصاصی
تغییر آی پی هز 31 روز یکبار

Fora de Stock

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

1,450,000ریال
Mensalmente


قابلیت نصب بر روی سرور اختصاصی

Fora de Stock

لایسنس سی پنل سرور مجازی

600,000ریال
Mensalmente


قابلیت نصب بر روی سرور مجازی

Fora de Stock

لایسنس کلودلینوکس

480,000ریال
Mensalmente


لایسنس کلودلینوکس
ثبت آنی لایسنس
لایسنس اصلی
تحویل آنلاین

مدیریت سرور

1,000,000ریال
Mensalmente


مدیریت سرور

لایسنس Softaculous

100,000ریال
Mensalmente


Fora de Stock