سرور اختصاصی انگلیس 1

2,500,000ریال
ماهانه
 • CPU Quad Core: E3-1230 - 3.20Ghz
 • Storage 2x2TB
 • Ram 16GB DDR3 ECC
 • IPs 1Usable IP Address
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی انگلیس 2

2,500,000ریال
ماهانه + 2,500,000 هزینه راه اندازی
 • CPU Hexa Core: E5-2430v2 - 2.50Ghz
 • Storage 2x2TB+240CC
 • Ram 48GB DDR3 ECC
 • IPs 4Usable IP Address
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی انگلیس 3

8,640,000ریال
ماهانه
 • CPU Eight Core: 2 x E5620 - 2.4Ghz
 • Storage 2x2TB+240CC
 • Ram 96GB DDR3 ECC
 • IPs 4Usable IP Address
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی انگلیس 4

11,700,000ریال
ماهانه
 • CPU 12Core: 2 x E5-2430 - 2.20Ghz
 • Storage 2x2TB+240CC
 • Ram 128GB DDR3 ECC
 • IPs 4Usable IP Address
 • Bandwidth Unlimited

24hour support

سرور اختصاصی انگلیس 5

39,500,000ریال
ماهانه
 • CPU 48Core: 4 x E5-4657Lv2 - 2.4Ghz
 • Storage 4x240GB SSD
 • Ram 192GB DDR3 ECC
 • IPs 4Usable IP Address
 • Bandwidth Unlimited

24hour support