سرور اختصاصی ارزان آلمان 1

2,700,000 ریال
ماهانه + 2,200,000 هزینه تنظیم
 • CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
 • Storage 2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1
 • Ram 32GB DDR3 RAM
 • IPs 1
 • Bandwidth 30TB
24hour support

سرور اختصاصی ارزان آمریکا 1

1,900,000 ریال
ماهانه
 • CPU Core2 Quad Q8200 4x2.33GHz
 • Storage 1x250GB
 • Ram 2GB
 • IPs 5
 • Bandwidth 3000GB
24hour support

سرور اختصاصی ارزان ایران 1

2,350,000 ریال
ماهانه + 1,000,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel XEON 3.x GHz Single Processor
 • Storage 36GB with Redundancy
 • Ram 1GB
 • IPs 1
 • Bandwidth 100GB
24hour support