سرور اختصاصی ارزان

سرور اختصاصی ارزان آلمان 1

+   2,200,000
هزینه راه اندازی
2,700,000ریال
ماهانه

CPU Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
100% Complete

Storage 2x2TB SATA 6 Gb/s Software-RAID 1
5% Complete

Ram 32GB DDR3 RAM
100% Complete

IPs 1
20% Complete

Bandwidth 30TB
1% Complete


24hour support

خارج از دسترس

سرور اختصاصی ارزان آمریکا 1

1,900,000ریال
ماهانه

CPU Core2 Quad Q8200 4x2.33GHz
28% Complete

Storage 1x250GB
2% Complete

Ram 2GB
6% Complete

IPs 5
100% Complete

Bandwidth 3000GB
100% Complete


24hour support

خارج از دسترس

سرور اختصاصی ارزان ایران 1

+   1,000,000
هزینه راه اندازی
2,350,000ریال
ماهانه

CPU Intel XEON 3.x GHz Single Processor
42% Complete

Storage 36GB with Redundancy
100% Complete

Ram 1GB
3% Complete

IPs 1
20% Complete

Bandwidth 100GB
3% Complete